Tietoa yrityksestä

Psykologipalvelu Mukanasi

Psykologipalvelu Mukanasi on tarjonnut mielenterveyden tukipalveluita vuodesta 2012.

Tukipalvelut ovat nuorille ja aikuisille yksityisasiakkaille, NUOTTI-valmennettaville, työterveyshuollolle ja toisen asteen oppilaitoksille.

Lisätietoja:

Kysy lisää palveluistamme. Yhteyshenkilönä toimii Psykologi Sissi Kähkönen, NUOTTI-valmennuksen palveluntuottaja, jolla oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna psykologina, alkaen 29.9.2003 (Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteri www.valvira.fi).

Yritys on rekisteröity yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ilm.nro.04-03717401

Yrityksen palvelut ovat pääosin arvonlisäverovapaita terveyden- ja sairaanhoitopalveluita, joilla pyritään asiakkaan toiminta- ja työkyvyn palauttamiseen tai ylläpitämiseen / Verohallinto ohjauspäätös, Päätösnumero 12OHJ013, Arvonlisäverolaki 34§ 1 momentti, 35§, 189§

Yrityksellä on lakisääteinen potilasvakuutus, vastuu- ja oikeusturvavakuutus, sekä tapaturmavakuutus asiakkaille.

Kuluttajanssuojalaki

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi.

Psykologipalvelu Mukanasi

Psykologi
Sissi Kähkönen
Vespertie 5 A 2
00320 Helsinki

040 183 1842

Y-tunnus 2487863- 5