Tietoa yrityksestä

Psykologipalvelu Mukanasi

Psykologipalvelu Mukanasi on tarjonnut mielenterveyden tukipalveluita vuodesta 2012.

Tukipalvelut ovat nuorille ja aikuislle yksityisasiakkaille, sekä yrityksille, kuten työterveyshuollolle ja toisen asteen oppilaitoksille.

Lisätietoa

Ammatinharjoittaja Työterveyspsykologi Sissi Kähkönen. Oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna psykologina 29.9.2003 (Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteri www.valvira.fi).

Yritys on rekisteröity yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ilm.nro.04-03717401

Yrityksen palvelut ovat arvonlisäverovapaita terveyden- ja sairaanhoitopalveluita, joilla pyritään asiakkaan toiminta- ja työkyvyn palauttamiseen tai ylläpitämiseen / Verohallinto ohjauspäätös, Päätösnumero 12OHJ013, Arvonlisäverolaki 34§ 1 momentti, 35§, 189§

Yrityksellä on lakisääteinen potilasvakuutus, sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Löydät yrityksen myös Psykologiliiton sivuilta, Psykologien osaamisverkostosta.

Kuluttajanssuojalaki

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi.

Mukanasi

Psykologipalvelut
Sissi Kähkönen
Leppäalhontie 45
26930 Vermuntila
Rauma

040 183 1842

Y-tunnus 2487863- 5