Rekisteriseloste

Laatimispäivä 9.9.2012 (päivitetty 30.6.2018)


1.-2. Rekisterinpitäjä, rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Sissi Sini Hilkka Kähkönen
Vespertie 4 B 14, 00320 Helsinki
gsm. 0401831842, sähköposti sissi.kahkonen@mukanasi.fi


3. Rekisterin nimi

Psykologipalvelu Mukanasi asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Ammatinharjoittajan asiakkaiden henkilötiedoista sekä hoitoon liittyvistä muistiinpanoista muodostuva henkilörekisteri. Henkilötietolaki (523/1999)


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot

  • nimi
  • syntymäaika tai henkilötunnus
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • hoito- tai toimintasuunnitelma, sekä muut hoitoon ja toimintaan liittyvät muistiinpanot
  • muut yhteystahot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjataan ne tiedot, jotka asiakas ilmoittaa tai tämän suostumuksella hankitaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia kolmansille osapuolille. Asiakkaan pyynnöstä/luvalla muille tukitahoille, mikäli hoidollisista syistä katsotaan tarpeelliseksi. Asiakas tarkistaa tiedon sisällön.


8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterisuojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Aineisto vain rekisterinpitäjän käytettävissä. Aineisto lukituissa tiloissa: työhuoneen ulko-oven lukitus, arkistokaapin lukitus.

ATK:lla käsiteltävä aineisto:

Tietokone vain rekisterinpitäjän käytettävissä. Tietokoneen henkilökohtainen tunnus ja salasana, sekä dokumentin henkilökohtainen tunnus ja salasana. Tietokoneen toimivuutta varten huolto- ja ylläpitosopimus. Jatkuva virustentorjunta järjestetty. Dokumenttien sähköinen varmuuskopio, sähköisen varmuuskopion säilytys lukitussa tilassa (vrt manuaalinen aineisto).

Verkkopalvelun järjestelmään pääsee vain asianmukaisella valtuutuksella. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Kaikki tämän palvelun läpi kulkeva tieto salataan korkean tason, 256-bittisen SSL-yhteyskäytännön (Secure Socket Layer) avulla. Palvelintilojen toimittajana toimii Sigmatic Oy (www.sigmatic.fi) jonka palvelintilat sijaitsevat Suomessa ja täyttävät Viestintäviraston 48 A/2003 "Tärkeät tilat" vaatimuksen. Palvelintilat ovat kulunvalvonnan alaisena, kameravalvonnalla vahvistettuna. Palvelun teknisestä toiminnasta vastaa Sempre Media Oy (www.sempre.fi) joka käsittelee palvelun sisältämiä tietoja luottamuksellisesti luokiteltavien tietojen tavoin.