Palvelut

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville tai opiskeluistaan tippumisvaarassa olevalle nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille,

-jotka ovat 16-29-vuotiaita

-joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta ja

-joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

Lue lisää KELA www.kela.fi/nuottivalmennus tai ota yhteyttä, niin kerron lisää.

Lisätietoja

Ota yhteyttä lisätiedusteluja varten tai tämän palvelun tilaamiseksi.

Psykologin vastaanotto hevosavusteisesti

Hevonen ja psykologi työparina

Psykologin hevosavusteinen vastaanotto on selvittelevä mielenterveyden tukipalvelu, jossa hevosta käytetään avuksi asiakkaan tilanteen selvittämiseen ja selkeyttämiseen, sekä muutoksen tueksi. Tapaamiset sisältävät asiakkaan tilannetta selvitteleviä keskusteluja, tutustumista hevoseen, hevoslaumaan ja hevosen elämäntapoihin. Mahdollisesti myös hevosen hoitoa, talutusta ja erilaisia harjoituksia hevosen kanssa.

Hevonen elää vuorovaikutuksessa tässä ja nyt, peilaten ihmisen tunnetilaa ja käytöstä. Hevosen kanssa toimiessamme vuorovaikutuksessa voimme oppia jotain itsestämme, tavoistamme liikkua ja olla, ajatella ja tuntea.

Tärkeää osa toiminnan vaikuttavuutta on elävällä vuorovaikutuksella, kohtaamisella, elämyksellä ja kokemuksilla. Kaikkea ei tarvitse muuttaa sanoiksi. Sanoilla on kuitenkin usein oma tärkeä osansa prosessia tilanteen selvittämisessä ja muutoksessa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä lisätiedusteluja varten tai tämän palvelun tilaamiseksi.

Psykologipalvelut yrityksille

Opintopsykologi

Psykologin palvelut toisen asteen oppilaitokselle

Koulu- ja opintopsykologin palvelut, kuten psykologin vastaanotto oppilaitoksella, ryhmien vetäminen, verkkopsykologin vastaanotto internetin kautta sekä puhelinvastaanotto. Psykologipalvelu räätälöidään oppilaitoksen tarpeen mukaiseksi.

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologin palvelut työterveyshuollolle ja yrityksille. Lisätietoa yhteydenoton kautta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä lisätiedusteluja varten tai tämän palvelun tilaamiseksi.