Yrityksille

Psykologin palvelut oppilaitoksille

Koulupsykologin ja opintopsykologin palvelut oppilaitoksessa.

Psykologin palvelut toisen asteen oppilaitokselle. Palvelussa voidaan yhdistää mm. psykologin vastaanotto oppilaitoksella, verkkopsykologin vastaanotto internetin kautta sekä puhelinvastaanotto. Psykologipalvelu räätälöidään oppilaitoksen tarpeen mukaiseksi.

Psykologi verkon kautta

Verkkopsykologi on mielenterveyden tukipalvelu verkon kautta. Opiskelijat voivat kirjoittaa psykologille tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti. Psykologi vastaa opiskelijalle kirjoittamalla tämän henkilökohtaiselle keskustelusivulle noin vuorokauden kuluessa. Tukipalvelu voi sisältää mm. tilanneselvittelyjä, tukea antavaa keskustelua sekä tarvittaessa tuetun ohjauksen muihin mielenterveyspalveluihin.

Lisätietoja

Ota meihin yhteyttä tämän palvelun tilaamiseksi tai lisätiedusteluja varten.

Hevosavusteiset palvelut

Vastaanotolla psykologin työparina hevonen.

Psykologin vastaanotto hevosavusteisesti on mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukipalvelumuoto työssäjaksamisen tueksi, mielenterveydelliseen kuntoutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Hevosavusteisessa toiminnassa tärkeää on elävä vuorovaikutus, kokemuksellisuus ja kuulluksi tuleminen. Hevosavusteinen työskentely tapahtuu pääosin ulkona, luonnon keskellä: luonto on osa tukipalvelun vaikuttavuutta.

Hevosavusteinen ohjaus nuorille

Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava mielenterveyden tukipalvelu nuorille, jotka tarvitsevat tukea iänmukaiseen psyykkiseen kehitykseen sekä lievittämään mielenterveydellisiä oireita ja näihin liittyvää kärsimystä.

Hevosavusteinen kuntoutus työhön

Psykologin hevosavusteinen yksilöohjaus työelämää varten on ennaltaehkäisevä tukipalvelu työkyvyn ylläpitämiseksi, sekä kuntouttava tukipalvelu työelämään palaamisen avuksi. Työkykyisyyteen etsitään välineitä mm. selvittelevien keskustelujen sekä hevosen kanssa tapahtuvan toiminnan kautta.

Lisätietoja

Ota meihin yhteyttä tämän palvelun tilaamiseksi tai lisätiedusteluja varten.

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologin palvelut työterveyshuollolle.

Lisätietoa yhteydenoton kautta.

Lisätietoja

Ota meihin yhteyttä tämän palvelun tilaamiseksi tai lisätiedusteluja varten.